Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 12η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 9:00 πμ και λήξη την 11:00 πμ.