Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 23/06/2020 με ώρα έναρξης την 19:00 και λήξη την 20:00