Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 11:00 και λήξη την 12:00.