Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 1η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 12:00.