Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 19η Μαΐου ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 18:00 και λήξη την 20:00