Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 12η Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη με ώρα έναρξης την 18:00 και λήξη την 20:00