Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, την 7η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, SMS την με ώρα έναρξης την 9:00 και λήξη την 11:00.