Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, την 20η Νοεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα με ώρα έναρξης την 10:00 και λήξη την 12:00.