Δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη με ώρα έναρξης την 9:00 και λήξη την 11:00