Δια περιφοράς Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Ιανουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή με ώρα έναρξης την 11:30 πμ και λήξη την 12:00 μμ.