Δεύτερη συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κ.Τιθορέας 2013