Δεύτερη συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Τιθορέας 2012