Δελτίο τύπου για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας