Δελτία Τύπου για την διαμόρφωση Στρατηγικής του Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» στην Αμφίκλεια.