Αποτελέσματα ΣΟΧ 4/2022 Ανακοίνωσης. ΠΕ Νηπιαγωγών εν ελλείψει ΠΕ Παιδαγωγών Δασκάλων.