Αποτελέσματα εξέτασης δείγματος νερού από το δίκτυο ύδρευσης Δρυμαίας.