Αποτελέσματα αρίθμ.8507/02-08-2023 Ανακοίνωσης. Καθαρισμός σχολικών μονάδων.