Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων (μετά απο αναμόρφωση)..