Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων.