Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 : ΔΕ Οδηγών Γ’ + Δ’ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).