Αποτελέσματα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2013 (ΠΡΩΤ.14888/06-12-2012) για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ