Αποτελέσματα Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού Δίμηνης Διάρκειας ΥΕ Προσωπικό Πυροπροστασίας.