Αποτελέσματα Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού Δίμηνης Διάρκειας ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας