Απολογισμός δράσεων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ το μήνα Νοέμβριο.