Απόφαση σχετικά με την λειτουργία των Σχολικών μονάδων την Τρίτη 19-1-2021.