Απόφαση σχετικά με την λειτουργία των Σχολικών μονάδων την Δευτέρα 18-1-2021.