Απόφαση Δ.Σ. :Περί εκμίσθωσης Δημοτικού Περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Κ. Τιθορέας.