Αποφάσεις της 7ης / 23.10.2014 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας.