Αποφάσεις 2ης / 03.11.2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Τιθορέας