Αποφάσεις 11ης / 12.10.2016 Εκτακτης Δημόσιας Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας