Ανασύνταξη πίνακα επιλογής θέσης 103 ΣΟΧ 3/2022 , Παράτημα ΡΟΜΑ.