ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ : ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ εν ελλείψει ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ.