ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στο ΦΔΕΔ Παρνασσού