Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 3/2013 ενός (1) ατόμου με ειδικότητα : ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).