ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά με τις εγγραφές στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(Κ.Δ.Α.Π) του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.