ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ