ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εγγραφής σε μητρώο ευάλωτων ομάδων (ΑμεΑ) για λόγους Πολιτικής Προστασίας.