Ανακοίνωση για την έναρξη της αρδευτικής περιόδου.