ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΩΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2015.