Ανακοίνωση για το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.