Ανακοίνωση για αιτήσεις για την έγκριση υλοτομίας καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των μόνιμων κατοίκων της Δ.Ε Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας.