ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ (άρθρο 15 παρ.2 και 4 ΠΔ 171/87) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013