5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών.