5η Εκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας στις 10 Μαρτίου 2016.