3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών 2013