3η Έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας στις 17 Φεβρουαρίου 2016.