1η Εκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας στις 12 Οκτωβρίου 2016.