ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 4.