Ένα πλούσιο από δραστηριότητες τριήμερο σας περιμένει στην Αμφίκλεια