Δελτία Τύπου για την διαμόρφωση Στρατηγικής του Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στον Μπράλλο CLLD/LEADER»